پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 


کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
/ط308م/آگهي مناقصه عمومي 1401 (دو مرحله ای) اتوبوسرانی تهران مناقصه دو مرحله ای 1401/02/221401/03/081401/02/271401/03/07مشاهده اطلاعات کامل
/ط300م/ آگهی مزايده عمومی شماره 1 سال 1401 (دو مرحله ای) مزايده 1401/02/171401/03/011401/02/211401/02/31مشاهده اطلاعات کامل
/ط301م/آگهی مزايده عمومی شماره 2 سال 1401 (دو مرحله ای) اتوبوسرانی تهران مزايده 1401/02/171401/03/011401/02/211401/02/31مشاهده اطلاعات کامل
/ط302م/آگهی مزايده عمومی (دو مرحله ای) پیش فروش 100 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها سال 1401 -اتوبوسرانی تهران مزايده 1401/02/171401/03/011401/02/211401/02/31مشاهده اطلاعات کامل
010220استعلام خرید پرده اتوبوس برابر اسناد-سازمان اتوبوسرانی مشهد فراخوان 1401/02/171401/02/201401/02/201401/02/20مشاهده اطلاعات کامل
/ط293م/آگهي مناقصه واگذاری نظارت و کنترل بر ثبت کارت الکترونیک بلیط مسافران در ایستگاه ها و حفاظت از اموال ایستگاه ها در خطوط تندرو اتوبوسرانی تهران مناقصه دو مرحله ای 1401/02/011401/02/181401/02/071401/02/17مشاهده اطلاعات کامل
40112فراخوان خرید خشک کن کامل باد اسکانیا برابر استعلام اتوبوسرانی مشهد فراخوان 1401/02/041401/02/081401/02/071401/02/07مشاهده اطلاعات کامل
ط280م آگهي مناقصه عمومي شماره 27 ســال 1400 (دو مرحله ای) اتوبوسرانی تهران مناقصه دو مرحله ای 1400/12/011400/12/181400/12/081400/12/17مشاهده اطلاعات کامل
2020فراخوان راننده پایه یک برای فعالیت در ناوگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه فراخوان 1400/11/131400/12/291400/12/261400/12/28مشاهده اطلاعات کامل
1075مزایده واگذاری جایگاه سوخت سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج مزايده 1400/11/141400/11/261400/11/251400/11/25مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0