پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

 


کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
/ط128م/ آگهي تجدید (نوبت سوم)مناقصه عمومي شماره 3 سال 1400 -خرید 100 دستگاه میدل باس - (دو مرحله ای) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مناقصه 1400/04/271400/05/101400/05/091400/05/09مشاهده اطلاعات کامل
ط 118مآگهي مناقصه عمومي شماره 11 ســال 1400 (دو مرحله ای) 1225 عدد مخزن گاز نوع دوم به همراه نصب بر روی 175 دستگاه اتوبوس گازسوز اتوبوسرانی تهران مناقصه 1400/04/131400/04/271400/04/261400/04/26مشاهده اطلاعات کامل
1064مزایده حضوری(حراج)اجاره مغازه، پارک سوار و جایگاه CNG فراخوان 1400/04/091400/04/211400/04/201400/04/20مشاهده اطلاعات کامل
1065فراخوان عمومی ارائه خدمات سرویس مدارس شهر کرج درسال تحصیلی 1401-1400 فراخوان 1400/04/091400/04/211400/04/201400/04/20مشاهده اطلاعات کامل
3234آگهی مناقصه عمومی امور مربوط به آهنگری و ترمز و رگلاژ چرخهای اتوبوسهااتوبوسرانی تبریز مناقصه 1400/04/151400/04/301400/04/291400/04/29مشاهده اطلاعات کامل
/ط115م/ اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 9 سال 1400 مناقصه 1400/04/071400/04/201400/04/191400/04/19مشاهده اطلاعات کامل
/ط108م/آگهي مناقصه عمومي شماره 9 ســال 1400 (دو مرحله ای) مناقصه 1400/04/021400/04/131400/04/121400/04/12مشاهده اطلاعات کامل
/ط99م/ آگهي مناقصه عمومي اتوبوسرانی تهران شماره 4 ســال 1400 (دو مرحله ای) مناقصه 1400/03/251400/04/061400/04/051400/04/05مشاهده اطلاعات کامل
0415استعلام خرید پدال کامل ترمز اتوبوسرانی مشهد برابر اسناد استعلام فراخوان 1400/04/011400/04/061400/04/051400/04/05مشاهده اطلاعات کامل
0401استعلام خرید برد موتور پارسین اتوبوسرانی مشهد برابر اسناد فراخوان 1400/04/011400/04/061400/04/051400/04/05مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0