پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار  ویرایش
کد خبر : ۶۷۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 
۱۳:۲۴:۳۷
محمد مهدی احمدی طی حکمی از سوی شهردار کرمانشاه به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری کرمانشاه منصوب گردید.
کد خبر : ۶۶۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 
۱۳:۲۳:۳۰
عبدالرحمن آلبوعفری طی حکمی از سوی شهردارخرمشهر به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری خرمشهر منصوب گردید.
کد خبر : ۶۷۰۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 
۱۱:۵:۴۸
سید حسین موسوی طی حکمی از سوی شهردار بوشهر به عنوان سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر بوشهر منصوب گردید.
کد خبر : ۶۶۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ 
۱۳:۱۳:۵۲
حسین سیری طی حکمی از سوی شهردار ورامین به عنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ورامین منصوب گردید.
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0