پنج‌شنبه, 1 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: 1064 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: مزایده حضوری(حراج)اجاره مغازه، پارک سوار و جایگاه CNG وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادهای سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:
کد : کد آگهی 1064
عنوان: چوب زنی (حراج)
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادهای سازمان حمل و نقل بار و مسافر
نوع مناقصه: فراخوان یک مرحله ای
مرحله طرح::
بین المللی
Download
اطلاعات
اسناد فراخوان

عنوان فایل اسناد فراخوان
چوب زنی (حراج)
Download

اسناد فراخوانDownload
توضیحات:
قوانین
تاریخ شروع: 1400/04/09
مهلت دریافت اسناد: 1400/04/20
مهلت تحویل پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ بررسی پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ انقضاء: 1400/04/21
صورتجلسات
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/04/09 مهلت دریافت اسناد: 1400/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/04/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ انقضاء: 1400/04/21
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0