پنج‌شنبه, 1 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: 1065 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: فراخوان عمومی ارائه خدمات سرویس مدارس شهر کرج درسال تحصیلی 1401-1400 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادهای سازمان حمل و نقل بار و مسافر کرج اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

کد : کد آگهی 1065
عنوان: فراخوان عمومی
نام بخش برگزار کننده: امور قراردادهای سازمان حمل و نقل بار و مسافر
نوع مناقصه: فراخوان یک مرحله ای
مرحله طرح::
بین المللی
Download
اطلاعات
اسناد فراخوان

عنوان فایل اسناد فراخوان
فراخوان عمومی
Download

اسناد فراخوانDownload
توضیحات:
تاریخ شروع: 1400/04/09
مهلت دریافت اسناد: 1400/04/20
مهلت تحویل پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ بررسی پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ انقضاء: 1400/04/21
قوانین
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/04/09 مهلت دریافت اسناد: 1400/04/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/04/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/04/20
تاریخ انقضاء: 1400/04/21
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0