پنج‌شنبه, 1 مهر 1400
مشخصات عمومی
کد: /ط99م/ نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: آگهي مناقصه عمومي اتوبوسرانی تهران شماره 4 ســال 1400 (دو مرحله ای) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد تولید و تحویل 5214 دست کت و شلوار پرسنل خود را از طریق مناقصه عمومی به کارخانجات معتبر و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00  روز شنبه مورخ 1400/04/05 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند .

 


توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1400/03/25 مهلت دریافت اسناد: 1400/04/05
مهلت تحويل پیشنهادات: 1400/04/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1400/04/06
تاریخ انقضاء: 1400/04/06
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.6.0
V5.5.6.0