شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
مزایده فروش بشکه مطابق اسناد استعلام -اتوبوسرانی مشهد
4010860
مزايده
شركت واحد اتوبوسراني مشهد و حومه
مرحله تحويل اسناد
سازمان اتوبوسرانی » فراخوان مزایده شماره : 4010860
شهرداری مشهد
سازمان اتوبوسرانی
    تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
    شماره :  4010860
مزایده
ارجاع کار نیاز به توان سنجی کیفی:ندارد
موضوع : فروش بشکه مطابق اسناد استعلام
طبقه بندی : سازمان اتوبوسرانی
زمان شروع :
۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مهلت تحویل پیشنهاد تا :
۱۰:۰۰:۰۰۱۴۰۱/۰۹/۰۷
تاریخ پایان دریافت اسناد :
۱۴۰۱/۰۹/۰۶۱۰:۰۰:۰۰
هزینه آگهی در روزنامه :   نیاز به هزینه آگهی ندارد
هزینه اسناد :    مبلغ :      ریال    معادل :  صفرریال
محل دریافت اسناد: سایت ets.mashhad.ir
آدرس برگزار کننده :   مشهد ؛ انتهای خیابان فدائیان اسلام ساختمان حوزه معاونت عمران ، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ، طبقه اول سازمان اتوبوسرانی مشهد . تدارکات و کارپردازی - تلفن:31298982- 33448346 جناب آقای بختیاری
شماره تلفنخانه : 5-33448301 051
   تلفن :  05133448323
تجدید :
زمان بازگشایی پاکات :   ۱۴۰۱/۰۹/۰۸۱۰:۰۰:۰۰
اسناد مناقصه /مزایده :
 اسناد مناقصه/ مزایده/ استعلام
 
2.pdf 212.66  کیلوبایت
اسناد تجمیعی :---
قوانین
1401/08/30
1401/09/06
1401/09/07
1401/09/08
1401/09/08
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0