شنبه, 8 بهمن 1401
مشخصات عمومی
آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره‌برداری از تابلوها و فضای تبلیغاتی-پک 49مربوط به فضای تبلیغاتی اتوبوسرانی تبریز
3799
مزايده
شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
مرحله تحويل اسناد
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره‌برداری از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی را منتشر کرد
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز اخذ شده بشماره 10510/1 مورخه 1401/3/5 در نظر دارد نسبت به اجاره تابلوهای تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه در قالب پک‌های مجزا از طریق مزایده اقدام نماید.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر، فایل‌های زیر را دریافت و مطالعه نمایید.قوانین
1401/06/05
1401/06/13
1401/06/28
1401/06/28
1401/06/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0