جمعه, 10 تير 1401
مشخصات عمومی
فراخوان راننده پایه یک برای فعالیت در ناوگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
2020
فراخوان
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز
مرحله تحويل اسناد
به اطلاع رانندگان محترم دارای گواهینامه پایه یک و جویای کار که حداقل یکسال از تاریخ دریافت گواهینامه آنان سپری شده می رساند با توجه به نیاز بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به راننده ، در صورت تمایل میتوانید جهت فعالیت در خطوط این بخش به حوزه خصوصی سازی اتوبوسرانی تبریز مراجعه و پس از طی مراحل و معرفی به شرکتهای حمل و نقل و بهره برداران مرتبط مشغول کار شوید.
.........................
آدرس: تبریز-میدان پنجم مرداد(منجم)- اول چایکنار بطرف فرودگاه- اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه-مدیریت بخش خصوصی–تلفن 32663966
 
                                                                                            روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

https://www.instagram.com/p/CZdkkRVDHgp/?utm_medium=share_sheet
قوانین
1400/11/13
1400/12/26
1400/12/28
1400/12/28
1400/12/29
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0